Добре Дошли!

на официалната страница на ЦДГ №9 "Пламъче"

Целодневна детска градина №9 "Пламъче" – гр. София, кв.Суходол е детско заведение с 37 годишен път в дебрите на образованието, търсещо иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ЦДГ №9 "Пламъче" работи, във всички групи, по Програмнaтa системa "Ръка за ръка" , на издателство "Просвета", което работи с авторски колектив, от професионалисти в областта на предучилищната педагогика, психология и обща диагностика.

 

Профил на купувача

Приложение публична покана 9 ЦДГ Пламъче - Доставка на хранителни продукти