Добре Дошли!

на официалната страница на ЦДГ №9 "Пламъче"

Целодневна детска градина №9 "Пламъче" – гр. София, кв.Суходол е детско заведение с 39 годишен път в дебрите на образованието, търсещо иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ЦДГ № 9 "Пламъче" работи, във всички групи, по Програмнaтa системa "Аз съм в детската градина" за децата от 3-5 години и "Аз ще бъда ученик" за подготвителна група 6 годишни, на издателство "Изкуства", което работи с авторски колектив, от професионалисти в областта на предучилищната педагогика, психология и обща диагностика.

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Приложение публична покана 9 ЦДГ Пламъче - Доставка на хранителни продукти