Добре Дошли!

на официалната страница на ДГ № 9 "Пламъче"

Детска градина № 9 "Пламъче" – гр. София, кв.Суходол е детско заведение с 42 годишен път в дебрите на образованието, търсещо иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Приложение публична покана 9 ЦДГ Пламъче - Доставка на хранителни продукти