Добре Дошли!

на официалната страница на ДГ № 9 "Пламъче"

Детска градина № 9 "Пламъче" – гр. София, кв.Суходол е детско заведение с 40 годишен път в дебрите на образованието, търсещо иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ДГ № 9 "Пламъче" работи, във всички групи, по Програмнaтa системa "Аз съм в детската градина" за децата от 3-5 години и "Аз ще бъда ученик" за подготвителна група 6 годишни, на издателство "Изкуства", което работи с авторски колектив, от професионалисти в областта на предучилищната педагогика, психология и обща диагностика.

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Приложение публична покана 9 ЦДГ Пламъче - Доставка на хранителни продукти