Дейности

Детска градина № 9 "Пламъче" изпълнява дейности по седем направления. Учебните ситуации в Първа, Втора и Подготвителни групи 5 и 6 годишни са както следва:

- Български език и литература

- Математика

- Околен свят

- Изобразително изкуство

- Конструиране и технологии

- Физическа култура

- Музика