Допълнителни дейности

Детска градина № 9 "Пламъче" изпълнява допълнителни педагогически услуги, в това число:

- Народни танци

- Модерни танци

- Английски език

- Бойни изкуства

- Приложни изкуства

- Оздравителна гимнастика


Народни танци
Народни танци
Английски език
Айкидо / Таекуон-до