Административни

Натиснете ТУК за Стратегия за развитие на ДГ № 9 2016-2020 г.

Натиснете ТУК за План за изпълнение на Стратегията за развитие

Натиснете ТУК за Финансово осигуряване на Стратегията

Натиснете ТУК за Програмна система на ДГ № 9

Натиснете ТУК за Годишен план 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за Етичен кодекс

Натиснете ТУК за Лице за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция

Натиснете ТУК за Механизъм за противодействие на насилиено

Натиснете ТУК за изтегляне на Седмично разпределение за групи 1, 2, 3 и 4 + дневен режим"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ - 9"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"

Натиснете ТУК за ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за Програма за превенция на ранното напускане на ДГ № 9 Пламъче

Натиснете ТУК за Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвимите групи