Административни

Натиснете ТУК за Стратегия за развитие на ДГ № 9 2016-2020 г.

Натиснете ТУК за План за изпълнение на Стратегията за развитие

Натиснете ТУК за Финансово осигуряване на Стратегията

Натиснете ТУК за Програмна система на ДГ № 9

Натиснете ТУК за Годишен план 2019-2020 г.

Натиснете ТУК за Етичен кодекс

Натиснете ТУК за Лице за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция

Натиснете ТУК за Механизъм за противодействие на насилиено

Натиснете ТУК за Целодневна организация на дейностите"

Натиснете ТУК за Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"

Натиснете ТУК за Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"

Натиснете ТУК за ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 2019-2020 г.

Натиснете ТУК за Програма за превенция на ранното напускане на ДГ № 9 Пламъче

Натиснете ТУК за Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвимите групи

Натиснете ТУК за Програма за превенция на насилието между деца

Натиснете ТУК за Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Натиснете ТУК за План-програма за психолого-педагогическа подкрепа

Натиснете ТУК за Мерки за повишаване качеството на образование