Административни

Натиснете ТУК за Стратегия за развитие на ДГ № 9 2016-2020 г.

Натиснете ТУК за Годишен план 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за Етичен кодекс

Натиснете ТУК за Лице за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция

Натиснете ТУК за изтегляне на Седмично разпределение за групи 1, 2, 3 и 4 + дневен режим"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Списък на лицензирани доставчици на социални услуги"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Информация за същността на всеки един вид социална услуга"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ - 9"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"

Натиснете ТУК за ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за Програма за ранно напускане на ДГ

Натиснете ТУК за Програма за предоставяне на равни възможности