Документи

Натиснете ТУК за Стратегия на ДГ-9

Натиснете ТУК за Правилник за дейността на ДГ - 9

Натиснете ТУК за Правилник за вътрешния трудов ред

Натиснете ТУК за Годишен план - 2017-2018 г.

Натиснете ТУК за Етичен кодекс

Натиснете ТУК Резултати от конкурса за ДПУ (Страница 1/2)

Натиснете ТУК Резултати от конкурса за ДПУ (Страница 2/2)

Натиснете ТУК за изтегляне на "Седмично разпределение за групи 1, 2, 3 и 4 + дневен режим"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Седмично меню"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Уведомление за домашен отпуск - 1-ва и 2-ра групи"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Уведомление за домашен отпуск - 3-та и 4-та групи"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Заявление за лятна ваканция"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Заявление за преференции"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Декларация за снимки в сайт"

Натиснете ТУК за изтегляне на "БЮДЖЕТ - 2018"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Отчет на Бюджет - 2017 г."

Натиснете ТУК за изтегляне на "ОБЯВА за Конкурс за ДПУ 2015-2018"

Натиснете ТУК за изтегляне на "ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДПД - ЛОГОПЕД"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Резултати от конкурс за ДПД - Логопед"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Списък на лицензирани доставчици на социални услуги"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Информация за същността на всеки един вид социална услуга"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Програма за предоставяне на равни възможности"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ - 9"