Документи

Натиснете ТУК за Стратегия на ДГ-9

Натиснете ТУК за ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 г.

Натиснете ТУК за Етичен кодекс

Натиснете ТУК за Лице за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция

Натиснете ТУК Заповед за ДОД от учебната 2018-2019 г.

Натиснете ТУК Протокол от класиране за ДОД 2018 г.

Натиснете ТУК за изтегляне на Седмично разпределение за групи 1, 2, 3 и 4 + дневен режим"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Седмично меню"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Уведомление за домашен отпуск - 1-ва и 2-ра групи"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Уведомление за домашен отпуск - 3-та и 4-та групи"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Заявление за лятна ваканция"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Заявление за преференции"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Декларация за снимки в сайт"

Натиснете ТУК за изтегляне на "БЮДЖЕТ - 2018"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Отчет на бюджета до м. Март 2018 г."

Натиснете ТУК за изтегляне на "Отчет на бюджета до м. Юни 2018 г."

Натиснете ТУК за изтегляне на "Отчет на бюджета до м. Септември 2018 г."

Натиснете ТУК за изтегляне на "ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДОД - ЛОГОПЕД"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Обява за Конкурс за ДОД 2018-2021г"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Резултати от конкурс за ДOД - Логопед"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Списък на лицензирани доставчици на социални услуги"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Информация за същността на всеки един вид социална услуга"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Програма за предоставяне на равни възможности"

Натиснете ТУК за изтегляне на "Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ - 9"