За нас

    Детска градина № 9 „Пламъче” – гр. София, кв.Суходол е детско заведение с 40 годишен път в дебрите на образованието, търсещо иновационни технологии за формиране личността на 21 век. ДГ № 9 „Пламъче” работи във всички групи, по Програмнaтa системa "Аз съм в детската градина" за децата от 3-5 години и "Аз ще бъда ученик" за подготвителна група 6 годишни, на издателство "Изкуства", което работи с едни от най-успешните авторски колективи, от професионалисти в областта на предучилищната педагогика, психология и обща диагностика, с известни художници и дизайнери, наложили се през годините в условията на непрекъснато разрастваща се конкуренция.

В детска градина № 9 "Пламъче" няма специални групи, няма назначени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител.