Бъдеще

Ще оптимизираме работата по профилактиката и контрола на здравно-хигиенното развитие, двигателно-сетивното и нравствено формиране на децата.

Перманентно ще стимулираме интелигентността на децата чрез организиране на разнообразни дейности за постигане на познавателна им мотивация.

Ще обогатяваме и поддържаме стимулираща, позитивна, естетична, функционална и достъпна среда, която да провокира развитието на способностите и заложбите на децата.

Да реализираме проекти за взаимодействие с родителите – взаимно познаване, приближаване и координиране на усилията между семейството и детската градина.