Нашето минало

 

На 27.03.1976г. е открита детска градина №41 на територията на кв.Суходол, район "Девети септември", от Министъра на образованието Ненчо Станев, с капацитет 4 групи. Първият ден, в който отваря врати за малките си посетители е 05.07.1976г. Състои се от 3 броя бараки /една тип "Пионер" и две тип "Казанлък"/ и кухненски блок. Построени временно с десет годишен срок на годност.
 
- През 1983 година поради намаляване броя на децата се затворят две от градинските групи и се създава една яслена група. Детското заведение е преобразувано в ОДЗ №62.
 
През 1991г. е закрита и яслената група, поради липса на достатъчно деца в нея, а детската градина става №9, като функционираща е само бараката тип "Пионер" с две градински групи в нея. Тя просъществува до май 2007г.